Med starka band till arbetarrörelsen

Ungdomens Sommarhemförening är en så kallad andelsgård. Detta innebär att flera olika organisationer äger andelar i gården, alla med rötterna i arbetsrrörelsen. SSU Stockholm är majoritetsägare och har så varit sedan Rösjön bildades. Andelsägarna representeras i Rösjöns styrelse, dessutom har andelsägarna hyresrabatt. Rabatten är olika utifrån antalet andelar som man äger.