Styrelsen, ideellt arbetande utan arvoden eller ersättningar

Rösjöns verksamhet drivs helt ideellt, ingen i styrelsen tar ut lön eller någon annan form av ersättning för det vi gör. Alla är knutna till arbetarrörelsen i Stockholms län.