Föreningsvänliga priser

Vintern 2012/2013 är gården endast tillgänglig för begränsad uthyrning, kontakta oss för mer information om detta. Vi återkommer med mer information om framtiden under våren 2013.

 

Lågsäsong, september-april    
Hela anläggningen med 26 bäddar
Privatpersoner,
skolor & föreningar
Andelsägare & Rösjöns vänner
Vardag, helgfria vardagar
1 200
Andelsägarna har rabatt utifrån antalet andelar. Rösjövännerna har en egen prislista.
Helg, fredag–söndag
7 000
Veckopris
9 000
     
Högsäsong, maj-augusti    
Hela anläggningen med 26 bäddar
Privatpersoner,
skolor & föreningar
Andelsägare & Rösjöns vänner
Vardag, helgfria vardagar
1 500
Andelsägarna har rabatt utifrån antalet andelar. Rösjövännerna har en egen prislista.
Helg, fredag–söndag
8 000
Veckopris
12 000
     


Vardagspriserna avser helgfri vardag, ingen övernattning, mellan klockan 09.00–18.00. Övernattning (avser mellan två helgfria vardagar från 09.00 den första dagen till 18.00 den andra dagen) tillkommer hyra för efterföljande vardag.

Helgpriset avser från 18.00 fredag till 18.00 söndag. Helgpriset gäller även om bokning/vistelse bara sker under del av helg.

Veckopris avser förhyrning av hel kalendervecka måndag–söndag eller enligt överenskommelse.

Samtliga priser är självhushållspriser. Hyran betalas i förskott, efter det att bokningsbekräftelse erhållits. Tiderna för ankomst och avresa är givetvis justerbara om så önskas. Till bokningen!

Andelsägare är de som äger andelar i föreningen Ungdomens Sommarhemförening. I och med andelsinnehavet innebär det bland annat förmånligare pris vid hyra av Rösjön. Andelar kan erhållas genom beslut i föreningens styrelse. Andel innebär medlemskap i föreningen samt ger andelsägaren rätt till ombud på föreningens årsmöte. Föreningens andelar lyder på 500 kronor vid anskaffandet samt en årsavgift om 800 kronor per år och andel som skall betalas innan årsmötet. Uppsägning av andel får ej ske förrän två år efter inträde. Utträde ur föreningen sker på sätt som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.